SpecialităţiÎn anul de studii 2020-2021 elevii își fac studiile la următoarele specilaități:

Specialitatea Profilul Anul I Anul II Anul III Anul IV
Contabilitate Real
Maşini şi aparate în industria alimentară Real
Merceologie Real
Tehnologia panificaţiei Real
Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale Real
Turism Umanist

Descrierea specialităților

Specialitatea

Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Cod specialitate: 71110

Calificarea: Tehnician tehnolog

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • dirijeze procesele tehnologice de extragere a uleiurilor aromatice,
 • monitorizeze fabricarea produselor cosmetice și medicinale;
 • evalueze calitatea produselor de parfumerie și cosmetică;
 • ofere consultanță despre produsele de parfumerie și cosmetică.

Oportunităţi de angajare:

 • la întreprinderile de prelucrare a plantelor aromatice și medicinale
 • la întreprinderile de fabricare a produselor de parfumerie și cosmetică
 • laborant
 • consultant în farmacie

Resurse

Ultima modificare: 12 februarie, 2021

Specialitatea

Contabilitate

Cod specialitate: 41110

Calificarea: Contabil

Competențe profesionale:

 • cunoașterea fundamentelor economiei de piață, bazelor teoretice ale contabilității, fiscalității, auditului, analizei activității economico-financiare;
 • familiarizarea cu principiile generale de funcționare a proceselor economice în entități;
 • cunoașterea particularităților de organizare a contabilității la entități cu diferite forme de proprietate, bazele reglementării legislative a activității acestora;
 • cunoașterea organizării contabilității consumurilor, modului de includere a acestora în costul de producție, metodelor de calculare a costului de producție;
 • folosirea deprinderilor specifice de sistematizare și de generalizare a informației economice.

Oportunități de angajare:

Absolvenții domeniului de formare profesională în contabilitate și impozite pot activa la entități de stat sau private în compartimentul financiar-contabil, în calitate de:

 • contabil,
 • contabil-coordonator,
 • șef adjunct secție sau departament.

Resurse

Ultima modificare: 12 februarie, 2021

Specialitatea

Mașini și aparate în industria alimentară

Cod specialitate: 71520

Calificarea: Tehnician mecanic

Competențe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • realizeze managementul subdiviziunilor de exploatare, întreținere și reparație a utilajului;
 • execute mentenanța tehnică a utilajului în industria alimentară;
 • asigure respectarea securității și sănătății muncii la întreprindere;

Oportunităţi de angajare:

 • la întreprinderile de fabricare și prelucrare a produselor alimentare;
 • atelier mecanic.

Resurse

Ultima modificare: 12 februarie, 2021

Specialitatea

Tehnologia panificației

Cod specialitate: 72130

Calificarea: Tehnician în panificație

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • aprecieze calitatea materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite;
 • monitorizeze dirijarea procesului tehnologic
 • implementeze managementul procesului tehnologic de producere;
 • evalueze calitatea produselor de panificație prin metode și criterii standard

Oportunităţi de angajare:

 • tehnician întreprinderile de fabricare a produselor de panificaţie,
 • cofetărie şi patiserie sau în unităţile de comercializare a acestora
  laborant

Resurse

Ultima modificare: 12 februarie, 2021

Specialitatea

Merceologie

Cod specialitate: 41630

Calificarea: 331305 Tehnician merceolog

Competențe profesionale:

 • cunoștințe, deprinderi, activități personale și de specialitate în activitatea profesională;
 • competențe de interacțiune socială și managerială la locul de muncă, în activitatea comercială;
 • soluționarea responsabilă și autonomă a sarcinilor la locul de muncă;
 • conduita creativ-inovativă specifică locului de muncă (depozit, sală) în activitatea comercială;
 • evaluarea critică și constructivă a procesului tehnologic comercial;
 • aplicarea cunoștințelor profesionale în rezolvarea situațiilor din activitatea comercială;
 • explicarea și interpretarea activităților din cadrul procesului tehnologic comercial;
 • cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific activității de comerț.

Oportunități de angajare:

Absolvenții pot activa în calitate de

 • merceolog la întreprinderile de comerţ,
 • administrator al sălii de comerţ,
 • şef al secţiei de mărfuri,
 • vânzător,
 • casier.

Resurse

Ultima modificare: 12 februarie, 2021

Specialitatea

Turism

Cod specialitate: 101510

Calificarea: 422106 „Agent de turism” (calificare medie)

Competențe profesionale:

Agentul de turism de calificare medie are competențe transversale, caracteristice domeniului:

 • psihologie;
 • de comunicare în limbi de circulație internațională;
 • de posedare a tehnologiilor informaționale;
 • cunoștințe de management și marketing;
 • competențe de filozofie și etica profesională;
 • este responsabil, interactiv social, cu spirit de inițiativă;
 • capabil să se adapteze operativ și eficient schimbărilor din societate, fiind preocupat de creșterea profesională.

Oportunități de angajare:

Ocupații tipice pentru absolvenții domeniului dat:

 • 422106 Agent de turism
 • 422107 Funcționar agenție turistică
 • 422101 Agent de asistență turistică
 • 422102 Agent de recepție a comenzilor pentru bilete
 • 511306 Însoțitor grup turistic
 • 523004 Operator ticketing
 • 511302 Conducător grup turistic
 • 511305 Ghid turism intern

Resurse

Ultima modificare: 12 februarie, 2021

ResurseFrecvente întrebări

Durata studiilor pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale (9 clase) este de 4 ani.

La finele anului III de studii elevii înmatriculați în baza studiilor gimnaziale, pot să se înscrie benevol în lista candidaţilor pentru susţinerea examenelor de BAC.

Ultima modificare: 12 februarie, 2021
Ultima modificare: 12 februarie, 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat:
PageLines