Formare continuă

Necesitatea formării continue vine din evoluția rapidă a tehnologiilor; schimbările la nivel social și economic; trecerea la o societate bazată pe know-how și servicii. Formarea profesională continuă urmărește să capaciteze omul prin ofertele de pregătire și prezentare a căilor de învățare, așa încât acesta să poată îndeplini viitoarele cerințe atât din domeniul de activitate, cât și cele personale.


Cadrul normativ național


Resurse

Ultima modificare: 2 aprilie, 2023
%d blogeri au apreciat:
PageLines