Catedra de discipline socio-umane

Motto: „Calitatea instruirii – garanţia profesionalismului”
Obiectivul major al catedrei de discipline socio-umane:
„Gestionarea propriei dezvoltări profesionale continue în vederea realizării calitative a procesului instructiv-educativ”
În tendința de a realiza o educație de calitate, ne propunem asigurarea la nivelul catedrei a unui climat colegial, favorabil pentru desfășurarea activităților didactice eficiente și moderne.
Membrii catedrei sunt preocupați ca elevii să-și dezvolte gândirea critică și să fie orientați spre a învăța cum să învețe, în mod inteligent, eficient și creativ. Dar sarcina primordială a fiecărui profesor rămâne formarea de competențe disciplinare.
Profesorilor începători li se oferă o serie de repere teoretice și metodologii didactice interactive eficiente de învățare și de organizare a învățării autoreglate.
Vom continua acțiunile de modernizare a conținutului procesului instructiv, în spiritul formării unor absolvenți de valoare care posedă competențe afectiv-atitudinale, interpersonale, civice, morale.
Împreună vom contribui la afirmarea și succesul fiecărui elev ca specialist, ca personalitate, ca om.Resurse


Ultima modificare: 27 octombrie, 2023
%d blogeri au apreciat:
PageLines