Merceologie

Specialitatea

Merceologie

Cod specialitate: 41630

Calificarea: 331305 Tehnician merceolog

Competențe profesionale:

 • cunoștințe, deprinderi, activități personale și de specialitate în activitatea profesională;
 • competențe de interacțiune socială și managerială la locul de muncă, în activitatea comercială;
 • soluționarea responsabilă și autonomă a sarcinilor la locul de muncă;
 • conduita creativ-inovativă specifică locului de muncă (depozit, sală) în activitatea comercială;
 • evaluarea critică și constructivă a procesului tehnologic comercial;
 • aplicarea cunoștințelor profesionale în rezolvarea situațiilor din activitatea comercială;
 • explicarea și interpretarea activităților din cadrul procesului tehnologic comercial;
 • cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific activității de comerț.

Oportunități de angajare:

Absolvenții pot activa în calitate de

 • merceolog la întreprinderile de comerţ,
 • administrator al sălii de comerţ,
 • şef al secţiei de mărfuri,
 • vânzător,
 • casier.

Resurse

Ultima modificare: 20 octombrie, 2023
%d blogeri au apreciat:
PageLines