Admitere

Colegiul Agroindustrial din Rîşcani anunţă admiterea 2020 – 2021 la următoarele specialităţi:

 • Contabilitate;
 • Merceologie;
 • Turism;
 • Tehnologia panificaţiei;
 • Tehnologia produselor cosmetice și medicinale;
 • Maşini şi aparate în industria alimentară.

Programele de formare profesională tehnică postsecundară se finalizează cu susţinerea benevolă a examenului naţional de Bacalaureat (la finele anului III de studii) şi cu susţinerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă (la finele anului IV), cu eliberarea diplomei de studii profesionale, care conferă dreptul de încadrare în câmpul muncii conform calificării obţinute.

Instruirea se realizează în limba română (pentru toate specialităţile) şi în limba rusă. În anul patru de studii se elevii beneficiază de instruire la catedra militară, obţinând la finele studiilor livret militar.

Dispunem de cămin, cantină, sala sportivă, săli de calculatoare, atelier mecanic, linie de panificaţie cu utilaj modern, terenuri şi tehnica agricolă.

Actele necesare:
Înscrierea candidaţilor se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii cu prezentarea actelor oficiale:

 • Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4;
 • Adeverinţa ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice şi senzoriale, sau la care părinţii sunt participanţi la conflicte militare;
 • Copia adeverinţei de recrut (băieţi);
 • Buletinul de identitate/ Certificatul de naştere

Planul de înmatriculare în anul de studii 2020 – 2021 a elevilor în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar.

Denumirea specialitățiiCod specialitateAdmiterea 2020 total/ inclusiv candidaţi din raioanele de estCu finanţare bugetară/ inclusiv candidaţi din raioanele de estPe bază de contract
Contabilitate41110251312
Merceologie4163034277
Turism10151021183
Tehnologia panificației7213023230
Tehnologia produselor cosmetice și medicinale7111020200
Mașini și aparate în industria alimentară7152025223

Locurile declarate vacante la programe de formare profesională după finalizarea anului întâi de studiu.

Denumirea specialității Cod specialitate Cu finanțare bugetară Pe bază de contract
Contabilitate 41110 0 2
Merceologie 41630 0 2
Turism 101510 0 1
Tehnologia panificației 72130 0 3
Tehnologia produselor cosmetice și medicinale 71110 4 0
Mașini și aparate în industria alimentară 71520 2 2Adresa colegiului:
Republica Moldova, or. Rîşcani, str. Trandafirilor 37
Tel. (256) 28701, tel/fax (256) 28741,
e-mail: colegiulriscani@gmail.com
https://cair.md/
http://colegiiagricole.madrm.gov.md/
Resurse

%d blogeri au apreciat: