Concurs pentru ocuparea funcțiilor manageriale

IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de:

 • Șef / șefă secție în domeniul educației (instruire practică programe de formare profesională 41110, 41630, 101510) – 0,5 unități de funcție;
 • Șef / șefă secție în domeniul educației (instruire practică programe de formare profesională 71110, 71520, 72170) – 0,5 unități de funcție;
 • Șef / șefă secție în domeniul educației (pentru asigurarea calității) – 0,5 unități de funcție.

La funcția șef / șefă secție în domeniul educației al instituției de învățământ profesional tehnic poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și deține grad didactic;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaște limba română;
 • nu are antecedente penale.

Dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic pentru exercitarea funcției;
 • Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științific-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc.

Candidații pentru ocuparea funcției depun dosarul personal sau prin reprezentant (la secretariat), prin poștă sau e-mail, până la 13 februarie 2023, orele 16.00.

pagina WEB: cairiscani.md

e-mail: colegiulriscani@gmail.com

adresa poștală: MD-5600, or. Rîșcani, str. Trandafirilor 37

Ultima modificare: 13 mai, 2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat:
PageLines