Stagii de practică

Pentru a deveni un om capabil și de succes în orice profesie, trei lucruri sunt necesare: natura, studiul și practica.

Elevii anului IV de la specialitatea Tehnologia produselor cosmetice și medicinale din Colegiul Agroindustrial Riscani combină cu măiestrie natura și studiul în cadrul Practicii de producție și Practicii ce anticipează probele de absolvire care se desfășoară la întreprinderile de prelucrare a plantelor aromatice și medicinale, parfumerie și cosmetică, farmacii cu un grad înalt de dezvoltare, care sunt într-un pas cu realizările ştiinţei şi tehnicii, dispun de tehnologii noi și sunt dotate cu utilaj modern: Viorica-Cosmetic SA și S.R.L. MOLSALVIA.

În cadrul Practicii de producție viitorii specialiști dispun de toate resursele necesare studierii particularităților tehnologice la fabricarea produselor din plante medicinale și aromatice, parfumerie și cosmetică, formării deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale procesului de producție,familiarizării cu organizarea activității unei întreprinderi și diferite metode de dirijare a proceselor tehnologice. Practica ce anticipează probele de absolvire reliefează competențele profesionale necesare unui tehnician tehnolog și constituie o etapă indispensabilă ulterioarei inserții în câmpul muncii.

Elevii organizează și dirijează procesele tehnologice de producere, alcătuiesc rețete noi de produse, efectuează controlul tehno-chimic al produselor, analizează calitatea produsului finit în baza standardelor existente, a reglementărilor tehnice.

Cunoașterea este o comoară, însă practica este cheia către aceasta…

🥯🍞🥨Elevii anului IV de la specialitatea Tehnologia Panificației din IP Colegiul Agroindustrial Riscani au ajuns cu succes la aplicarea cunoștințelor acumulate în cadrul Practicii de producție și Practicii ce anticipează probele de absolvire care se desfășoară la fabricile din ramura industriei de panificație, cofetărie și paste făinoase cu un grad înalt de dezvoltare, tehnologii noi şi utilaj modern: SA Combinatul de Paine din Balti și ÎI C.A.D.-COLIBABA.

Practica de producție le asigură oportunitatea de studiere a particularităților tehnologice la fabricarea produselor de panificație, patiserie, paste făinoase și cofetărie, formarea deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale procesului de producție, familiarizarea cu organizarea activității unei întreprinderi și diferite metode de dirijare a proceselor tehnologice.

👩‍🍳Practica ce anticipează probele de absolvire contribuie la formarea deprinderilor practice ale elevilor în procesul de fabricare a produselor de panificație și de patiserie.Această pregătire implică o colaborare eficientă a viitorilor specialişti tehnologi cu producerea, fapt care favorizează inserția lor ulterioară în câmpul muncii.

Ultima modificare: 3 iunie, 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat:
PageLines