Concurs pentru ocuparea funcțiilor manageriale

IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de:

 • director-adjunct
 • șef-secție didactică Contabilitate, Merceologie, Turism
 • șef-secție didactică Tehnologie și Mecanică
 • șef-secție pentru educație

La funcția de director adjunct/ șef de secție al instituției de învățământ profesional tehnic poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și deține grad didactic;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaște limba română;
 • nu are antecedente penale.

Dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științific-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc.

Candidații pentru ocuparea funcției depun dosarul personal sau prin reprezentant (la secretariat), prin poștă sau e-mail, până la 16 iunie 2021, orele 16.00.

 • pagina WEB: cairiscani.md
 • e-mail: colegiulriscani@gmail.com
 • adresa poștală: MD-5600, or. Rîșcani, str. Trandafirilor 37

Update (16.06.21 15:13): Se modifică data limită de depunere a dosarului personal privind concursul pentru ocuparea funcțiilor manageriale până la 18 iunie 2021, orele 16.00.

Update (21.06.21 16:15): IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani anunță lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de:

 1. Director-adjunct:
  Gherasim Inga
 2. Șef-secție didactică, secția ”Contabilitate, Merceologie, Turism”:
  Babii Natalia
 3. Șef-secție didactică, secția ”Tehnologie și mecanică”:
  Borș Diana
 4. Șef-secție educație:
  Șoșu Aurelia

Proba scrisă se va desfășura pe data de 25 iunie 2021, orele 16.00, IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, str. Trandafirilor, 37, cabinetul 7.

Telefon de contact: 025628741

Update (28.06.21 11:15): IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani anunță învingătorii concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director-adjunct și șefi de secții, după cum urmează:

 1. Director-adjunct – Gherasim Inga
 2. Șef-secție didactică ”Tehnologie și mecanică” – Borș Diana
 3. Șef-secție didactică ”Contabilitate, merceologie și turism” – Babii Natalia
 4. Șef-secție pentru educație – Șoșu Aurelia
Ultima modificare: 28 iunie, 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat:
PageLines