Promovarea culturii și educației ecologice

Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural (AFASR), în parteneriat cu mai multe instituții invățământ profesional-tehnic (profil agricol): IP Colegiul Agroindustrial din Râșcani, IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară, Brătușeni și IP Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuți, cu sprijinul AO ProCoRE și AO CASMED implementează Proiectul „Sporirea gradului de conștientizare ecologica a tinerilor, prin implicarea lor in activitati de protecție a mediului”, în cadrul Programului de Granturi Locale „Abilitarea în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ.

Prin realizarea acestui proiect contribuim la rezolvarea problemei globale prin formarea unei atitudini și a unui comportament responsabil față de mediu în cadrul desfășurării activităților de educație ecologică, de cultivare a interesului și dragostei pentru mediu în rândul elevilor.

Pentru a evalua starea de lucruri pe acest domeniu, nivelul de înțelegere și îngrijorare a populației față de poluarea mediului din zona de nord a republicii, în toate cele trei instituții de învățământ secundar profesional tehnic au fost desfășurate un șir de activități, printre care:

1. Campania de informare „Și tu poți participa!” care a avut drept scop familiarizarea elevilor. a cadre. lor didactice, iar prin intermediul lor, și a cetățenilor din mai multe localități ale raioanelor Râșcani, Edineț și Ocnița despre importanta ocrotirii mediului Înconjurător. Au fost create grupuri de elevi pentru distribuirea materialelor promoționale (broșuri, pliante, ghiduri) și recrutarea voluntarilor din rândul populației.

2, Desfășurarea orelor educative cu tematica ecologică. Au fost transpuse în practică obiectivele educației ecologice și protecției mediului in rândul elevilor. În această perioadă, diriginții și elevii din 57 de grupe academice au organizat diverse activități în zonele rurale cu implicarea tinerilor în soluționarea problemelor de mediu ale comunităților. In cadrul acestor activități. prin strategii interactive, elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, au făcut observări, cercetări investigații în mediu, analizând evoluția fenomenelor și proceselor din natura cu și fără implicarea omului. Astfel, exersând, discipolii noștri au achiziționat noi deprinderi de muncă intelectuală, concomitent cu formarea unui comportament responsabil.

3. Organizarea și desfășurarea Conferinței online „Un mediu mai curat, un mediu mai protejat” cu prezența a peste 160 de participanți, printre care și Viorica Vatavu, reprezentanta Inspecției pentru Protecția Mediului Râșcani, care a lansat discuții pentru a dezbate problemele ecologice actuale și necesitatea implicării tinerilor in activități de sensibilizare a populației. Pentru atingerea finalităților propuse, care au presupus și schimbări comportamentale ca urmare a asumării rolului participativ de către elevi în procesul de informare de protejare a mediului, organizatorul activității, Aurelia Șoșu, a propus un set de materiale auxiliare: Ghiduri metodologice (in formă tipărită și electronică), pentru fiecare participant, care a oferit posibilitatea unei abordări personalizate in depistarea problemelor ecologice.

4. Activitate de salubrizare „Gândesc verde, gândesc curat” În cadrul acestei activități s-au desfășurat acțiuni de salubrizare a teritoriilor din preajma instituțiilor partenere: Colegiul Agroindustrial din Râșcani, Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni și Colegiul Agroindustrial Gheorghe din Grinăuți cu implicarea elevilor, profesorilor, angajaților, dar și a locuitorilor din respectivele localități

5. Activitate de înverzire ”Un om – un pom”. Aceasta a fost proiectată cu scopul de a planta sau amenaja spații verzi din preajma instituției de învățământ.

Analizând și totalizând realizările obținute în urma activităților desfășurate, putem spune că ne-am atins scopul, implicând tinerii în soluționarea problemelor comunității din zonele rurale. Cu toți am constatat și înțeles că, se poate Îmbunătăți calitatea vieții multora dintre noi dacă nu doar aplicăm în practică cunoștințele și abilitățile obținute În timpul studiilor. dar și diseminăm bunele practici acumulata în republica, dar și preluată din experiența țărilor comunității europene.

Realizarea activităților de către elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice, alături părinți de membri ai comunității, este o modalitate eficientă de a implementa și promova o educație ecologică de calitate cu efect sporit în prezent și viitor.

Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Sporirea gradului de conștientizare ecologica a tinerilor prin implicare în activități de protecție a mediului” (raioanele Rîșcani, Edineț și Ocnița).

Aurelia Șoșu, profesoară de discipline socioumane, grad didactic I, Natalia Guțu, profesoară de discipline tehnice și tehnologice, grad didactic I, Președinte AFASR, IP Colegiul Agroindustrial din RîșcaniUltima modificare: 6 iulie, 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat:
PageLines