Un mediu mai curat, un mediu mai protejat

La data de 01 aprilie, grație proiectului „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului”, colegiile partenere Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni și Colegiul Agroindustrial Gheorghe Răducan din Grinăuți au primit mai multe donații finanțate de Uniunea Europeană. În acest context Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene a transmis către fiecare instituție câte un televizor cu suport, un proiector cu fixator, un ecran de proiecție, o mașină de tuns iarba, seturi de foi și un șir de material de vizibilitate. Tehnica donată va contribui la desfășurarea activităților de conştientizare a importanţei ocrotirii mediului înconjurător în rândul elevilor, cadrelor didactice și cetățenilor. Pentru atingerea finalităţilor propuse, schimbări comportamentale ca urmare a asumării rolului participativ de către elevi în procesul de informare de protejare a mediului, organizatorii propun să desfășoare o conferință comună cu invitarea specialiștilor din mediu la care vor participa on-line elevii din toate 3 instituții. La fel vor fi elaborate un set de materiale auxiliare: Ghiduri metodologice (formă tipărită şi electronică), pentru fiecare participant, care va oferi posibilitatea unei abordări personalizate în depistarea unor probleme ecologice. Acestă conferință va pledoaria pentru “bune practici” în viaţa cotidiană, va creşte gradul de aplicabilitate al conţinuturilor propuse şi va oferi elevilor posibilitatea implicării efective în efortul de protecţie a mediului. Activităţile deja desfășurate și cele propuse pe viitor valorizează creativitatea, imaginaţia, spiritul de echipă, competiţia, oferind elevilor oportunitatea de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi în comunitate, de a oferi soluţii viabile pentru păstrarea unui mediu de viaţă optim. Pentru sprijinul și susținerea acordată aducem sincere mulțumiri tuturor finanțatorilor din cadrul Programului de granturi locale care este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

Ultima modificare: 6 iulie, 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat:
PageLines