Câștigarea programului de granturi locale

Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural (AFASR) împreună cu noi, IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, și cu colegiile agricol IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară, și IP Colegiul Agroindustrial Gheorghe Răducan din Grinăuți, am beneficiat de un grant pentru realizarea proiectului „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului” din cadrul Programului de Granturi Locale “Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implimentat de Agenția de Cooperare Internaționale a Germaniei GIZ, în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice din Republica Moldova.

Prin realizarea acestui proiect dorim să aducem o contribuție la rezolvarea unei probleme globale: Insuficiența unei culturi și educații ecologice adecvate, care ar crea o atitudine și un comportament responsabil față de mediu. Considerăm că cel mai bine ar justifica proiectul următorul motto: ”Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă, este nevoie de o schimbare de atitudine” (Albert Einstein).

Deci, propunerea de proiect oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică, prin care să cultivăm interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată urmăreşte responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate.

Începând cu data de 22 februarie s-a dat start activităților în toate trei instituții și anume: Activitatea 1.1 Campania de informare ”Și tu poți participa” unde s-au creat 3 grupuri de lucru – reprezentanți ai AFASR, elevi, cât și profesori IT din toate 3 instituții, care au elaborat materiale informative: pliante, broșuri, atât pe suport de hârtie, cât și on-line.Activitatea 1.2. Ore educative cu tematică ecologică care au avut menirea să transpună în practică obiectivele educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului, responsabilizînd toți actorii domeniului educativ faţă de problemele de mediu.

Deci în urma activităților desfășurate în luna februarie putem spune că implicarea tinerilor din zonele rurale în soluționarea problemelor comunității, are drept scop de a îmbunătăți calitatea vieții prin cunoștințele și abilitățile obținute, dar mai ales prin atitudinea și motivațiile pe care le oferă pentru a acorda mediului atenția și îngrijirea necesară. Realizarea activităților de către elevi alături de cadrele didactice, părinți și de alți membri ai comunității este o modalitate eficientă de a face în mod conștient o educație ecologică prin care se pot rezolva o parte dintre problemele mediului.

Ultima modificare: 5 martie, 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat:
PageLines